“Lek og gøy kan du gjøre hjemme!”

Da jeg skulle starte mitt feltarbeid i Stavanger i 2010, var min problemstilling: hvordan kan lek og kreativitet øke den sosiale trivselen på en arbeidsplass, samt øke den økonomiske avkastningen? Dette var en problemstilling som skremte mange ledere, og da spesielt menn. Jeg fikk tilbakemeldinger som: “Så fint at du vil gjøre arbeidslivet morsommere. Ja, det hadde vært noe, men lek og gøy har ikke noe med jobb å gjøre – det kan du gjøre hjemme. Sånn har det alltid vært.”

Gjennom hele min masteroppgave prøvde jeg å finne nye begreper og synonymer for GØY og LEK, slik at folk ikke bare tenkte på klovneneser og ballonger. Klovneneser og ballonger passer seg ikke alltid i en bedrift. I hvert fall ikke hver dag. Men det norske vokabularet  kom meg til kort. 

Den samme utfordringen kan jeg fortsatt oppleve når jeg skal fortelle om Brainwells, og min brannfakkel om at det er viktig å ha det gøy på jobb. Også her kan jeg møte et skeivt smil og kommentaren: “Men Julie, gøy og business har ikke noe med hverandre å gjøre -man tjener ikke penger på å leke og ha det gøy..” JO, det er AKKURAT det man gjør!

I følge Johan Brand, co-founder av We are Human, er lek det første språket vi lærer, et språk vi deler med de fleste selvbevisste dyr. Man leker når man blir voksen også, og det kan være et nyttig verktøy når vi for eksempel kommer til et land hvor vi ikke kan språket. Da gestikuleres det og mimes på et internasjonalt “språk” alle skjønner. Lek med andre er i utgangspunktet en gjensidig dialog, hvor det handler om å oppfordre til en positiv interaksjon mellom de som deltar. Det handler egentlig om empati, du må gi av deg selv for å få noe tilbake. Lek på jobb er en spontan og kreativ handling som kan være med å trygge hverandre, skape en uformell stemning og takhøyde.

petter-working-should-be-fun.jpgNår det kommer til begrepet å ha det gøy, handler dette om å trives med det man gjør, det er følelsen av å mestre noe, samtidig som man har nok utfordringer så man ikke kjeder seg. Man får påfyll, ny energi og inspirasjon. Du blir rett og slett glad av å ha det gøy. Og hvilken arbeidsgiver er det som ikke vil at sine medarbeidere skal ha det bra? Vil ikke en leder at man skal trives på jobb, og føle seg motivert? Forskning viser at du er mest kreativ når du er trygg og komfortabel i en situasjon. Og du trenger heller ikke være rakettforsker for å skjønne at medarbeidere arbeider bedre (bedriften tjener MER PENGER) hvis de trives og er motiverte. Å ha det gøy betyr ikke at man er lat.

Arbeid er et gammelt begrep som opprinnelig var gjennomsyret av religion. Det var troen på at man arbeidet for Gud, og at jo hardere man arbeidet, jo mer du ofret og pintes – jo “snillere” var man. Da var du en god troende og fikk et bedre liv etter døden. I moderne tid er det skapt et skille, en dikotomi, mellom “work and play”. Du skal jobbe, være seriøs og alvorlig på dagen, mens lek og moro kan du gjøre på fritiden.

Men vi vet lite om hva som skjer etter døden- hvorfor ikke bare ha det gøy mens man tjener penger i dette livet? Og da mener jeg ikke ansvarsfraskrivelse, feste hver dag, ligge på sofaen og ete Cheese Doodles, men å skape en arbeidsplass hvor folk trives, er motiverte og synes det er gøy å jobbe. Det er akkurat som vi mennesker er redd for å ha det gøy og alltid utsetter moroa. Lek og gøy kan du gjøre etter jobb, moro kan vi ha det i himmelen. Hva med de som ikke tror på himmelen? Det blir litt som pensjonssparing, men at du dør før utbetalingen kommer.

One thought on ““Lek og gøy kan du gjøre hjemme!”

  1. Kunne ikke være mer enig!
    Hilsen Kari Kværner, Innovasjonsdirektør og leder av Idepolklinikken Oslo universitetssykehus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s