Idépoliklinikk

En poliklinikk er en avdeling på sykehuset hvor de utreder pasienter som ikke er innlagt. Men en Idépoliklinikk er et sted hvor man behandler idéene, ikke sykdommen. Her skjer en utredning, diagnostikk og behandling, og det beste av alt – du trenger ikke henvisning, du henviser deg selv!

For å oppnå endring og vekst er det helt avgjørende med innovasjon. Det må nye idéer til for å skape en utvikling og for å finne nye og bedre løsninger. Ofte sitter medarbeidere på mange gode idéer, men det mangler et sted hvor man kan dele disse tankene. Kari Kværner er nettopp en slik person. Hun er Innovasjonsdirektør ved Oslo Universitetssykehus, hvor de har skapt en Idépoliklinikk. Dette er en klinikk som har som formål å ta tak i idéer og løsninger som kommer fra helsesystemet selv, men også brukere, som er pasienter og sykehusansatte. Dette er en portal der absolutt alle kan komme med innspill og idéer, og hvor Idépoliklinikken ser hvordan de kan realisere idéene.

kari-kvc3a6rner-blogg-1.jpg
Fine Kari

Kari er egentlig utdannet øre-nese-hals lege, har doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi og lang erfaring med prosjektledelse av tverrfaglige prosjekter i og utenfor Norge. I tillegg har hun en master i helseadministrasjon og forskningssamarbeid innenfor medisinske fagområder og innovasjon. Ikke nok med det, men hun har også vært gründer og har blant annet sittet i styret for InnoMed og vært med å etablere Oslo MedTech. Hun er i dag daglig leder for Innovasjonsseksjonen ved Oslo universitetssykehus, og hvor Idépoliklinikken er den operative enheten.

”Organisasjoner ser og ønsker folk som tenker utenfor boksen, men hva skal da til for at en stor organisasjon ser og ønsker dette? Lederen må gå først og være et godt eksempel. Dette vil igjen smitte over på de andre – men er dette nok for å skape endring?”

Kari mener det er helt avgjørende at det er et arbeidsmiljø hvor ansatte kan være kreative, og hvor det er en kultur hvor det er lov å komme med innspill og nye idéer. Hun er også nysgjerrig på hva som skal til for at medarbeidere trives på jobb.

Ta for eksempel akutt psykiatrisk avdeling, Post 2, på Ullevål Sykehus. Avdelingen er kjent for sitt gode arbeidsmiljø. Det er svært lite gjennomtrekk av medarbeidere, og det er høy sosial trivsel blant ansatte. Men dette er ingen selvfølge, da det er mange faktorer som tilsier at det å jobbe på Post 2 kunne vært svært utfordrende. Pasientene er veldig syke, noen psykotiske, og kan derfor oppleves som utilregnelige. Det kan i tillegg være fysisk krevende arbeid og du møter pasienter som er på et veldig mørkt sted i livet. Hva er det da som gjør at arbeidsmiljøet er på topp og at medarbeidere ikke ville bytte jobb? I følge Kari Kværner er det en verdi av mening og en følelse av å kunne hjelpe mennesker i krise og gjøre en forskjell.

Idépoliklinikken har utviklet seg til en stor bedrift. Nå er både næringslivet og sykehusene interesserte, og det foregår en dialog og samhandling. Det er snakk om å gjøre ting på en smartere måte. Det handler om å tenke nytt om noe nytt, eller nytt om noe gammelt. Et viktig spørsmål for Idépoliklinikken er hvordan man skal være synlig for flere enn de som jobber på sykehusene? Det er viktig å skape et nettverk på tvers av avdelingene og ulike fagkompetanse. Det gjelder å dele og motta kunnskap, og Idépoliklinikken ønsker å være i nettverk med andre. Kommunikasjon løfter frem de gode idéene. 

Kari mener man må se helseinnovasjon som helsevesenets ferskvaredisk:                        ”I en ferskvaredisk har du mange valgmuligheter, og varene er synlig slik at kundene vet hva de kan velge mellom. I tillegg er det viktig at varene er ferske og ikke har gått ut på dato. Det ønsker vi i Idépoliklinikk også å kunne tilby, vi viser hvilke nye løsninger og idéer som ligger tilgjengelig i helsesektoren, og som er aktuelle og ferske. Men dette forutsetter to ting: For det første må det være næringsdepartementet som bevilger pengene, og ikke helsedepartementet. Og ikke minst, innovasjon må være en lovpålagt oppgave for oss, på lik linje med pasientbehandling, utdanning og opplæring.”

Et eksempel på løsninger og gode idéer som har kommet gjennom Idépoliklinikken er forslag om telekonsultasjonen for Sunnåspasienter. Denne pasientgruppen får ofte liggesår, og må regelmessig til undersøkelse. Når pasientene bor hjemme, må de kanskje ha syketransport fra egen seng hjemme til Sunnås, hvor de overnatter, får konsultasjon og reiser hjem neste dag. Dette tar mye tid, er tungvint for pasienten og koster mye penger. En innovasjon innenfor dette området er derfor telekonsultasjon. Her reiser en sykepleier hjem til pasienten, dokumenterer sårene via en nettoverføring til en lege på Sunnås. Dette er en enklere konsultasjonsprosess for pasienten, og øker sengekapasiteten på Sunnås. Men det å sette i gang slike tiltak er ikke like enkelt, da det er mange instanser og mennesker som må godkjenne først. Prosessen motvirker rett og slett innovasjon, og det er mangel på beslutningsmyndighet.

”Det er en lang prosess for å få idéene og nye løsninger ut i livet, derfor er det viktig med en dialog med både politikere og brukere, slik at vi kan nå ut til flere og få større fokus rundt våre tjenester og arbeid.”

Hva motiverer deg?

 ”Å se at vårt arbeid nytter! Også blir jeg motivert av å treffe nye mennesker. Det motiverer å møte deg og utveksle tanker og erfaring. Jeg trives veldig godt i jobben og ønsker å skape noe utenfor – jeg er åpen og ydmyk for nye idéer. Nye trender må få en naturlig del. Det er fint å kunne være meningsskapende i sosiale medier, det gir deg en stemme. Jeg drives av å kunne bidra i samfunnet og være til nytte. Jeg har veldig troen på menneskers ressurser og til å finne løsninger. Livet og mulighetene driver meg.”

Kari mener den største uutnyttede ressursen vi har i vårt samfun er frivillighetselementet:

”Vi er jo alle ute etter mening, så det er snakk om å sette frivillighet i system. WHO sin definisjon av helse er fravær av sykdom, men jeg mener man kan bidra og være en ressurs tross om man er syk. Jeg synes derfor det er bedre å si at helse er evnen til å kunne bidra til tross for at man har en sykdom.”

Her kan du lese mer om Idépoliklinikk: https://www.idepoliklinikken.no/ansatte.aspx

Og her er bloggen deres: http://www.clinic-of-innovation.blogspot.no

One thought on “Idépoliklinikk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s