H(app)athon – What’s the measure of your life?

 

Happy bildeI dag lanseres det verdensomspennede Happathon-prosjektet, og det på FN´s aller første International Day of Happiness! Oslo er en av syv byer i verden som sparker det hele i gang med å arrangere idedugnader, og det er vi i Brainwells som fasiliterer det.

Prosjektet skal vare i ett år og målet er å definere en visjon for The Happiness Economy, og utvikle en høyteknologisk løsning for å kunne måle den. Dette foregår som en kollektiv prosess med input fra mennesker fra hele verden. Det er mange store partnere som er involvert i prosjektet, blant annet World Economic Forum, MiT og University of Cambridge. Det er derfor ekstra gøy at det er Brainwells som er partner for prosjektet i Skandinavia!

Bakgrunnen for prosjektet var grunnleggeren, John Havens’, skepsis til BNP som måleparameter. Å måle et lands velstand ut i fra BNP sier kun noe om verdiskapningen i landet – ingenting om hvordan innbyggerne egentlig har det. Han bestemte seg derfor for å lage et internasjonalt prosjekt hvor målet var å komme frem til en National Happiness  Index. (GNH= Gross National Happiness Index).

Havens’ strategi for prosjektet var å samle inn data fra hele verden, som et underlag for å utvikle målesystemene som skal lanseres over hele verden for å kunne “ta pulsen” på verdens ”happiness”. I tillegg skal systemet gi intelligent feedback med tanke på å optimalisere individets bevissthet rundt “happiness” og egen adferd.the happy movie bilde

I dag er det populært å bruke teknologi for å måle ulike aspekter ved oss selv. Dette kan være både app’er, elektroniske “dagbøker” på nettet eller andre former. Aldri før har så mange lagt ut data fra pulsklokkene sine hvor man deler aktivitetsnivå gjennom avstand, puls, måling av oksygenopptak, eller hvor fort du gikk Birken.

Andre målinger kan være migrenedagbok, matinntak eller humørnivå. Det finnes tusenvis av apper som kan være en artig måte å måle nesten hva som helst på. Dette kalles også for selflogging, eller self-tracking, og har som funksjon å gjøre hverdagen lettere, loggføre vår daglige aktivitet og dele med andre.

Denne trenden viser at det er populært å måle ulike aspekter ved seg selv og egen velvære, og kan kanskje være med på å forandre verden fordi den gir en umiddelbar tilbakemelding til både brukeren og andre som er interessert. Med bakgrunn i dette har H(app)athon-prosjektet satt seg som mål å finne måter å måle ”happiness” på. Tanken er at dette etter hvert skal gå inn som en naturlig del av hvordan et samfunn kan få tilbakemelding på om de som er involverte har det bra.

DSC_0143I og med at de fleste mennesker er på jobb store deler av tiden, er Happathon-prosjektet også veldig aktuelt for næringslivet. Det er mye fokus på arbeidsglede for tiden, og kåringer som ”Best Place to Work” vitner om at dette er i vinden. Heldigvis. Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom de ansattes opplevelse av velvære og motivasjon, og bedriftens resultater – så det er helt avgjørende at de ansatte er tilfredse!

Have a happy day!

Hvis du er nysgjerrig på H(app)athon anbefaler jeg å ta en titt på denne filmen: http://happathon.com/workshop/videos/

Eller gå inn på hjemmesiden deres: The H(app)athon Project: http://happathon.com/

2 thoughts on “H(app)athon – What’s the measure of your life?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s