Happy Nudge 4 – Hvordan eliminere støy?

Visste du at:
Vi mottar og prosesserer ubevisst 11 millioner bits med informasjon per sekund fra våre omgivelser, men den menneskelige hjerne klarer kun å bevisst prosessere 40 bits per sekund?

Det betyr at hjernen er pent nødt til å velge ut en bitteliten del av informasjonen og overse resten.

City

Det er enormt mye unødvendig støy rundt oss i løpet av en dag. Reklameplakater, trafikk, mennesker og kanskje den mest støyende av dem alle; mobilen vår som ringer, piper, vibrerer og overøser oss med push-varslninger.

Siden vi mottar så enorme mengder med informasjon per sekund, kan det være vanskelig å bevisst velge hva som er nyttig for oss og hva som bare er støy. Hjernen vår er koblet slik at den skal være oppmerksom og lete etter farer, men man kan trene seg opp til å skille mellom hvilken informasjon som advarer for reelle farer, og hva som er unødvendig. Ved å eliminere støy, får hjernen mer energi til å fokusere på det positive og du har større sjanse for å nå de målene du setter deg.

Kilde

iPone 2

7 ting du kan gjøre for å eliminere ytre støy:

  1. La bilradioen være avslått de første fem minuttene.
  2. Ha telefonen på flymodus om natten.
  3. Mute TV and internett-reklamer.
  4. Slå av push-varslinger på mobilen din, spesielt fra nyhetskanaler.
  5. Begrens tiden du bruker på nyheter som prøver å forutse hvordan fremtiden din vil se ut. (Dette er såkalte “eksperter” som spår fremtiden enten det er innenfor boligmarkedet eller politikk, det gjør deg ofte bare mer bekymret).
  6. Begrens tiden du bruker på å se på negative og lite løsningsorienterte nyheter.
  7. Når du arbeider, prøv å lytt til musikk uten tekst.

Her kan du lese mer om hva støy gjør med deg

Dagens 3 gode nyheter:

  1. Takket være “the ice bucket challenge” som gikk som en farsott på sosiale medier for noen år siden, har forskere nå funnet genet som er ansvarlig for ALS, så vi er nærmere en effektiv behandling. For en som mistet farfaren sin pga ALS, er dette VELDIG gode nyheter!
  2. Michael Jordan donerte 2 millioner dollar i et forsøk på å bygge en bro og bedre samarbeid mellom politi og innbyggere i USA.
  3. Et barnesykehus i Michigan bruker Pokemon Go som et verktøy for å få syke barn opp av sengen, og samhandle med andre pasienter og sykehusansatte.

Dagens Podcast:
TED Radio Hour – episoden om Success
Suksess er blitt synonymt med rikdom, innflytelse og sosial status. Men kan man definere suksess på en annen måte som ikke nødvendigvis inneholder disse målene? Sett gjerne av 54 minutter til denne inspirerende episoden.

Link til TED Radio Hour

Dagens inspirasjon:
Denne Ted Talken er ikke ny, men like aktuell. Sir Ken Robinson tar opp hvordan dagens skolesystem dreper barns kreativitet og at det ikke finnes rom for å feile. Skaper man en utdannningskultur hvor det er et nederlag å feile, vil heller ingen prøve, noe som er katastrofalt for innovasjon og utvikling. Foredraget er både inspirerende og utrolig morsomt!

Glad mandag!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s