Hvordan lykkes som et team?

Jeg var 14 år, og hadde fått beskjed om å jobbe med gruppearbeid. Vi var fire ungdomsskoleelever som satt rundt et bord, bet på blyanten og skulte usikkert bort på hverandre. Oppgaven var å bygge et hus av en ballong, rå spagetti og én meter lakrissnøre. Du kunne like gjerne bedt oss bygge et hus i full målestokk. Det virket like umulig. ”Hvem vil være gruppeleder”, spurte jeg. ”Ikke jeg i hvert fall”, svarte sidemannen, som allerede hadde stappet en halvmeter lakrissnøre i kjeften. Flott, tenkte jeg. Der var halve bygningsmassen fortært. Hvem skulle tro at jeg 15 år etterpå skulle være en forkjemper for teamarbeid?

Det er forskjell på grupper og team, og da mener jeg ikke fordi det er det samme ordet på to språk. Betydningen er ulik. Hovedforskjellen er at et team er gjensidig avhengig av hverandre for den totale ytelsen. Et team deler samme mål og har samme ambisjoner. Medlemmene i teamet fokuserer på å hjelpe hverandre til å oppnå felles resultater. Det å jobbe i et team tror jeg er fremtidens måte å jobbe på. Det er helt avgjørende for å være kreative, dele kunnskap og utvikle de beste løsningene.

Heterogene team presterer best 
Jeg har mange ganger vært vitne til frustrerte teammedlemmer som river seg i håret og mumler at ”dette hadde gått så mye bedre om bare alle hadde tenkt likt som meg”. Sannheten er at heterogenitet er helt avgjørende for å lykkes og skape noe nytt. Det siste halvåret har jeg jobbet i et tverrfaglig team. Vi sitter på ulik kompetanse, bakgrunn og erfaringer, noe som gjør at vi kan tilnærme oss problemet vi skal løse, på en unik måte. En kompis av meg som jobber med produktutvikling mente han også jobbet i et tverrfaglig team, men da jeg hørte at den tverrfagligheten innebar en frontutvikler, backutvikler og dataanalytiker, ble jeg ikke videre imponert. Det er absolutt ulik ekspertise, men fagfeltet er rimelig likt. Når det gjelder produkt- og tjenesteutvikling er min erfaring at det lett kan bli et ekkokammer hvis fagfeltene er for lite variert. Hvis det bare sitter utviklere i et produktteam, er det lett å miste brukerperspektivet og overse hvilke organisatoriske og kulturelle endringer som må til for at man produktet eller tjenesten blir tatt i bruk. Hvis man skal få utnyttet tverrfagligheten anbefaler jeg å tenke bredere enn som så. Avhengig av teamets oppgave, kan det eksempelvis være mennesker med kompetanse innen design, organisasjonsutvikling, salg, innovasjon og IT.

Snøhetta jobber mye i team, og for å få frem den tause kunnskapen hver enkel medarbeider sitter på, bruker de en metodikk som de kaller transposisjonering. Her får de ulike aktørene rundt bordet tildelt nye roller og profesjon, slik at de ser på problemstillingen ut i fra et annet akademisk ståsted. Dette for å skjønne hva samspillet krever og for å skape et miljø hvor det er lov å feile, og ikke kun forsvare sitt eget fag. Da Snøhetta skulle tegne Operaen, brukte de nettopp denne metoden. På teamet var det både kunstnere, ballettdansere, koreografer og arkitekter, og det var faktisk en manusforfatter som kom med arkitekturrekkefølgen til bygget.

Kontor.jpg

5 kriterier for å skape de beste teamene
Google har sett nærmere på hva som kjennetegner et godt team. De kom frem til 5 kriterier for å skape suksessfulle team:

 1. Psykologisk trygghet
  Det handler om å skape en trygg kultur internt i teamet som gir rom for å komme med nye ideer og innspill. Den enkleste måten å strupe kreativitet og kunnskapsdeling på, er å skape utrygghet i teamet. Da kan du være sikker på at få tør og dele nye ideer eller stille relevante spørsmål. Å ha en trygg kultur gir også rom for å si ifra når noe ikke fungerer, gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger og være tydelig på hva man selv trenger for å gjøre en god jobb.
 2. Pålitelighet
  Hvis du ikke føler du kan stole på at kollegene dine gjør det de har sagt de skal, minsker tilliten i teamet. Uten tillit er det nesten umulig å samarbeide godt. Man må kunne regne med hverandre.
 3. Struktur og tydelighet
  Alle team trenger struktur og noen spilleregler. Det skaper trygghet og forutsigbarhet. Det kan både gjelde interne “team-regler” som speiler teamets verdier, men kanskje aller viktigst er at man har et tydelig bilde på hvor man skal. Skape en felles forståelse av hva målbildet og strategien er, og knytte nøkkelresultater opp til dette, for å sikre at man flytter seg i samme retning.
 4. Mening
  Det er lite som er så umotiverende som å jobbe med noe man ikke føler er meningsfylt. Det finnes flere måter å skape denne meningen på, enten det er arbeidet i seg selv eller resultatet.
 5. Innvirkning 
  De aller fleste ønsker å kjenne at jobben de gjør skaper verdi og gir en positiv innvirkning på andre mennesker. Enten det er at arbeidet teamet gjør hjelper virksomheten til å nå målene sine, eller at det hjelper kundene sine til å få et bedre liv.

Kilde: Forbes.com

Spille hverandre gode
Som i livet generelt finnes det mange oppgaver man ikke nødvendigvis synes er hysterisk morsomme eller føler seg spesielt kompetent til. Skrive reiseregning er en av de. Lage luftig marengs er en annen.
For å sikre at alle oppgavene som skal gjøres i et team blir gjort, er man avhengig av at alle på teamet støtter hverandre, og tar et felles ansvar. Jeg er for eksempel ingen økonom. Jeg fikk 4 på karakterkortet i Økonomi på videregående fordi jeg var så positiv. Det var for så vidt den positiviteten som reddet nattesøvnen min i studietiden, da jeg hadde en kronisk tom lommebok. Men bortsett fra det er jeg fortsatt usikker på om det var et godt nok grunnlag for å gi meg en 4-er. For noen år siden satt jeg i et styre hvor selv ikke positivitet kunne kompensere for den manglende økonomiske sansen til de andre gruppedeltakerne, så det var jeg som fikk det budsjettansvaret. Jeg var best skikket. Og veldig positiv. Det gikk utrolig nok bra, kassa gikk i pluss, men det handlet nok mer om at vi spilte hverandre gode enn mine økonomiske evner. Alle visste at jeg ikke var i ekstase over å ha det økonomiske ansvaret, så alle viste et felles ansvar og samarbeidet for å klare oppgaven. Og det er nettopp det det handler om – å spille hverandre gode for å nå målet. Så får man heller gjøre det beste ut av det om man kun har en ballong, rå spagetti og en halv meter lakrissnøre som materiell.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s