Happy Nudge 9 – Hvorfor en positiv hjerne gjør deg smartere

De fleste mennesker er født med en naturlig tilbøyelighet for å tenke negativt og være pessimistiske. Dette er biologisk, og fra et evolusjonsteoretisk perspektiv var den negative og skeptiske delen av hjernen årsaken til at vi overlevde, og ikke ble spist av rovdyr. I Norge i dag hører det sjeldenhetene til at vi løper fra … Continue reading Happy Nudge 9 – Hvorfor en positiv hjerne gjør deg smartere

Jeg er positiv, ikke dum

Jeg er positiv, blid, blond og snakker om arbeidsglede. ”Hun må jo være både naiv og litt mindre smart. Hun er jo nesten litt gla-kristen. Hva vet vel hun om livet?” For det første. Jeg er ikke kristen. Verken glad- eller sur-kristen. Og jeg vet MYE om livet. Jeg vet hvordan det er når det … Continue reading Jeg er positiv, ikke dum