Raushetens tidsalder

Som ny i arbeidslivet har man som regel ikke så stort nettverk. Det vil si, nettverket og vennene dine er ofte i samme situasjon som deg selv. Man står på bar bakke og det er klart for nettverksbygging. Den nettverksbyggingen man gjorde på mørke nachspiel i studietiden, hjelper lite når det er ansettelse som står … Continue reading Raushetens tidsalder